Příležitostný blog pro vše, co souvisí s duchovním životem
16. 8. 2015 1:12

Každý větší projev papeže Františka bývá středem zájmu veřejné rozpravy. Tím spíše to platí o nedávno zveřejněné encyklice Laudato si‘. Nemalou pozornost ji už věnoval i Katolický týdeník a jeho čtenáři si mohli přečíst hned několik inspirativních…


14. 8. 2015 22:19

Prázdniny jsou pro mnohé lidi takovou trochu „mrtvou“ – okurkovou – sezónou. A přelom července a srpna se může zdát z tohoto období úplně nejospalejší: ale právě tady se potkáváme s trojicí mužů, která by nás mohla – kdybychom si jich pořádně všimli…


18. 8. 2013 3:41
Rubrika: Pro Christnet

„Co jiného je politická strana, než nástroj na uplatnění moci v zájmu nějaké skupiny voličů? Největší hřích politika je odříkat si tu moc. Je uplatnitelná zejména v personální oblasti. Politická strana není nic jiného než personální agentura.…


18. 8. 2013 3:34

Jorge Mario Bergoglio. Ještě před dvěma měsíci o něm mimo Argentinu málokdo věděl. U nás tedy rozhodně. A ve chvíli, kdy byl zvolen papežem, nastalo horečné hledání, kdo to vlastně je a jak se to jeho španělsko-italské jméno vlastně správně…


22. 3. 2013 2:54
Rubrika: Ostatní

1) O čem bude řeč Komunismem budeme v následujícím textu rozumět předně ideologii, jejímiž tvůrci byli ve druhé polovině 19. století Karl Marx a Fridrich Engels[1]. Tuto ideologii pak ve 20. století zpracoval v ucelený systém především Vladimír…


22. 3. 2013 2:42

Prezidentské volby, které jsme si mohli poprvé vyzkoušet ve verzi všeobecného přímého hlasování, s sebou přinesly řadu velmi zajímavých momentů i určitých sdělení. Mnohým z nich se už samozřejmě věnovaly komentáře ihned po jejich skončení, protože…


22. 3. 2013 2:37

Třetí den po svém zvolení se papež František setkal se zástupci médií 61 států. A mimo jiné ve svém improvizovaném projevu řekl: Při volbě jsem seděl vedle emeritního prefekta pro klérus, kardinála Claudia Hummese, velkého přítele. Když začaly věci…


22. 3. 2013 2:33

Odvaha protiřečit panujícím ukazatelům je pro dnešního biskupa obzvláště potřebná. Musí být statečný. A tato zdatnost či statečnost nespočívá v zasazování násilných úderů, v agresivitě, nýbrž ve vystavení se úderu a vzdorování panujícím názorům.…


22. 3. 2013 2:31

Když dochází k blahořečení nebo svatořečení nějakého muže či ženy církve, podlí se na tom – kromě nepochybných církevně-politických vlivů – i určitý zájem, o kterém bychom rádi věřili, že je to přímo zájem Boží, jehož svědkem by měl být v prvé řadě…


28. 12. 2011 22:13
Rubrika: Ostatní

Motto:Člověk nepatří ani svému státu, ani své říši.Všichni jsme jako členové lidského rodu jedním velkým společenstvím.Nikomu z nás nemůže být lhostejno, co se děje s někým jiným, byť na místě vzdáleném.Z úvodního slova Václava Havla pro Kompas -…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio