Příležitostný blog pro vše, co souvisí s duchovním životem
17. 5. 2017 16:26
Rubrika: Pro skauty

Celé dubnové číslo Skautingu (což je časopis pro dospělé skauty - vedoucí) je věnováno výchově k občanství. A mě požádali, abych k tomu napsal úvodní článek.Výchova k aktivnímu občanství-tisk.pdf Pokud by to někoho zajímalo, tak mi k tomu vyšla…


17. 5. 2017 2:18
Rubrika: Pro skauty

Pro únorové číslo Roverského kmene jsem napsal článek na téma, které je pro skauty i křesťany jedním z nejtěžších: Jak řešit situace, v nichž se dostane do konfliktu láska ke druhým a láska k sobě. Na křižovatce.pdf


17. 5. 2017 2:04
Rubrika: Pro skauty

Na jaro 2017 mě redakce Roverského kmene požádala o článek k aktuálnímu tématu vlastenctví.Vlastenectví není vlastenčení - tisk.pdf


14. 3. 2017 1:21
Rubrika: Ostatní

Zítra si budeme připomínat 78 let od chvíle, kdy nacistická okupace ukončila definitivně historii Republiky československé – tedy toho státního útvaru, který byl spojován s ideálem Masarykovy demokracie, hrdinstvím legionářů, upřímným vlastenectvím…


10. 1. 2017 2:15

Doufám, že víc, než strach z pochybení nás bude pudit strach z uzavřenosti do struktur, které nám skýtají falešnou ochranu, do norem, které z nás činí nelítostné soudce, do zvyků, v nichž se cítíme klidně, zatímco venku je množství hladovějících a…


24. 12. 2016 6:18
Rubrika: Ostatní

Vánoce? Nejoblíbenější český svátek. Vánoce šťastné a veselé! Rodinná pohoda. Zkomplikovat to sice může nákupní třeštění před tím případně gruntování, bez kterého si Vánoce nedovedou představit hlavně mnohé ženy, ale ani to nemůže otřást tím, že se…


8. 12. 2016 0:53
Rubrika: Ostatní

Malá adventní úvaha Pro to naše dnešní setkání jsem si vybral téma, které se sice váže k jedné mé zkušenosti už notně staré, které mi ale přijde čím dál tím aktuálnější. A pro adventní „očekávání příchodu“ je jako stvořené. Tehdy se psal rok 1969,…


23. 11. 2016 0:16

Je mi milejší církev otlučená, zraněná a špinavá proto, že vyšla do ulic, než církev, která je nemocná svou uzavřeností a pohodlností, s níž lne ke svým jistotám. (49) Přiznám se, že když jsem poprvé tuhle větu četl v nějakém loňském Františkovu…


15. 11. 2016 1:34

Častokrát se chováme jako kontroloři milosti, a nikoli jako její nástroje. Církev ale není celnice, je otcovským domem, kde je místo pro každého i s jeho úmorným životem. (47). Jedná se tu vlastně o trvalý rozpor, který s sebou nese církev od…


2. 10. 2016 12:29

Kněžím připomínám, že zpovědnice nemá být mučírnou, nýbrž místem Pánova milosrdenství, které nás podněcuje ke konání možného dobra (44) V této jediné větě je skryto mnohem víc, než by se na první pohled zdálo. A i když se zdá mířit pouze na…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio