Příležitostný blog pro vše, co souvisí s duchovním životem
23. 8. 2016 0:30

Je důležité vyvodit pastorační důsledky z koncilního učení, které obsahuje starobylé přesvědčení církve (o hierarchii pravd katolického učení). Především je třeba říci, že je nezbytné, aby v hlásání evangelia byla odpovídající proporce. (38) Možná…


4. 8. 2016 4:18

Musíme však uznat, že výzva k revizi a obnově farností dosud nepřinesla dostatečné plody, aby farnosti byly ještě blíže lidem, staly se prostředím živého společenství a účasti a zcela se zaměřily na misijní poslání (28) Na první pohled může…


16. 7. 2016 1:24

Zatímco svou první encyklikou Vykupitel člověka (Redemptor hominis) vyvolal Jan Pavel II. opravdový zájem překračující daleko hranice církve, o jeho druhé encyklice vydané tři roky poté věnované Božímu milosrdenství (Dives in Misericordia) se to…


29. 6. 2016 0:59

Poněvadž jsem povolán žít to, co žádám od ostatních, musím také pomýšlet na konverzi papežského úřadu (32) A papež František pokračuje: Jako biskupovi Říma mi náleží zůstat otevřený návrhům zaměřeným na výkon mého úřadu, aby byl věrnější smyslu,…


31. 5. 2016 0:21

Sním o misijním rozhodnutí, které bude schopné všechno proměnit, aby se zvyklosti, styly, harmonogramy, slovník i všechny církevní struktury staly přiměřenou cestou k evangelizaci současného světa spíše než k sebeprosazení. (článek 27) Církev…


12. 4. 2016 2:34

Neutíkejme před Ježíšovým vzkříšením, nikdy se nevzdávejme, ať se děje, co se děje. Nic není mocnější než jeho život, jenž nás žene kupředu! (3) Na první pohled se může zdát, že tady papež František situaci zbytečně dramatizuje. Kdo by mohl „utíkat“…


9. 3. 2016 20:16

Velké nebezpečí, které hrozí současnému světu s jeho rozmanitou, leč zatěžující konzumní nabídkou, je individualistický smutek, který prýští ze zpohodlnělého a lakomého srdce, z chorobného vyhledávání povrchních rozkoší a z otupělého svědomí. Toto…


22. 2. 2016 22:26

Chápu lidi, kteří inklinují ke smutku kvůli vážným těžkostem, které je sužují, avšak postupně je třeba dovolit, aby se začala probouzet radost víry jako tajemná, ale pevná důvěra i uprostřed těch nejhorších protivenství. (6) Když jsem v době svého…


20. 2. 2016 2:43

V celém životě církve musí být vždy zřejmé, že iniciativa patří Bohu, který „si nás zamiloval“ jako první, a že jenom „Bůh dává růst“ (12) Křesťanství stojí na zkušenosti s Ježíšem, že Bůh nepotřebuje být přemlouván a obměkčován našimi úžasnými…


13. 2. 2016 22:00

Na přelomu listopadu a prosince provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) šetření, jehož cílem bylo zjistit, komu u nás ze světových osobností lidé nejvíce důvěřují. Krátce na to podobné šetření uskutečnilo Středisko empirických výzkumů …


Autor blogu Grafická šablona Nuvio