Příležitostný blog pro vše, co souvisí s duchovním životem

Archiv Březen 2013

22. 3. 2013 2:54
Rubrika: Ostatní

1) O čem bude řeč Komunismem budeme v následujícím textu rozumět předně ideologii, jejímiž tvůrci byli ve druhé polovině 19. století Karl Marx a Fridrich Engels[1]. Tuto ideologii pak ve 20. století zpracoval v ucelený systém především Vladimír…


22. 3. 2013 2:42

Prezidentské volby, které jsme si mohli poprvé vyzkoušet ve verzi všeobecného přímého hlasování, s sebou přinesly řadu velmi zajímavých momentů i určitých sdělení. Mnohým z nich se už samozřejmě věnovaly komentáře ihned po jejich skončení, protože…


22. 3. 2013 2:37

Třetí den po svém zvolení se papež František setkal se zástupci médií 61 států. A mimo jiné ve svém improvizovaném projevu řekl: Při volbě jsem seděl vedle emeritního prefekta pro klérus, kardinála Claudia Hummese, velkého přítele. Když začaly věci…


22. 3. 2013 2:33

Odvaha protiřečit panujícím ukazatelům je pro dnešního biskupa obzvláště potřebná. Musí být statečný. A tato zdatnost či statečnost nespočívá v zasazování násilných úderů, v agresivitě, nýbrž ve vystavení se úderu a vzdorování panujícím názorům.…


22. 3. 2013 2:31

Když dochází k blahořečení nebo svatořečení nějakého muže či ženy církve, podlí se na tom – kromě nepochybných církevně-politických vlivů – i určitý zájem, o kterém bychom rádi věřili, že je to přímo zájem Boží, jehož svědkem by měl být v prvé řadě…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio