Příležitostný blog pro vše, co souvisí s duchovním životem

Křesťanské portfolio (3)

15. 11. 2009 1:22
Rubrika: Pro Christnet

Nazaretský, 9.8. 2003 2:54:17

Jiří Zajíc    , Jiri_Zajic@seznam.cz

Toto Ježíšovo příjmení nám v portfoliu křesťanského věření reprezentuje oblast historické zakotvenosti této skvělé postavy.

Oním Nazaretský se nám v prvé řadě říká:

Ježíš není jen skvěle vymyšlená nádherná postava, nýbrž základem té postavy byl reálný člověk žijící zhruba mezi roky 6 před naším letopočtem a rokem 30 našeho letopočtu v Palestině.

Z dnešního hlediska se sice na první pohled zdá, že k jistotě při tomto přesvědčení nemáme příliš důvodů (byť kromě raně křesťanské literatury jsou narážky na Ježíše i v literatuře židovské a římské z tehdejší doby – 1. a 2. století), ale výsledek velice důrazné biblické kritiky posledních dvou staletí stejně jako nová archeologická bádání (nepřímo Kumránské, přímo Nag Hammadí) vlastně až překvapivě jasně potvrdila to, o čem ostatně 18. století nebylo pochyb:

Muž jménem Ježíš Nazaretský, narozený v době vlády císaře Augusta a popravený ukřižováním kolem roku 30, jehož křesťané považují za ústřední osobnost své víry, skutečně žil a působil zhruba tak, jak je líčen v evangeliích.

Dalším bezprostředním důsledkem Ježíšovy lokalizace do Nazaretu (odhlížím od toho, že se nejspíš narodil opravdu v Betlémě, nicméně skoro celý život prožil v bydlišti své matky v Nazaretu), je jeho židovský původ.

Závěr je tu tedy následující:

Jsem přesvědčen, že Ježíši Nazaretskému jako rodilému Židovi i židovi z hlediska víry, porozumím jen tehdy, když velice vážně vezmu jeho zakotvení v židovském národě.

 

V prvé řadě zdrojem toho porozumění bude pro mě židovské Písmo – neboli Bible Starého zákona. Z ní hodnověrně zjišťuji, jak mohl Ježíš rozumět sám sobě, i jak mu mohli rozumět jeho současníci.

Tam narazím na ústřední termín – Mašijáh – pomazaný král.

Ano - Kristus.

Tím se nám otevírá třetí – nejspíš nejrozsáhlejší část křesťanského portfolia.

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio